Söderhamn får fin placering i Hemtjänstindex som mäter kvaliteten i hemtjänsten

Tre kvinnor från hemtjänsten.

Gun Enkvist, Ann-Louise Olsson och Maria Persson i hemtjänst Lönnen, känner att de har ett viktigt arbete.

Söderhamns kommuns hemtjänst hamnar på plats 11 av samtliga svenska kommuner i Hemtjänstindex – en sammanställning av nyckeltal från olika källor.

Hemtjänstindex är en oberoende instans som går igenom hemtjänster igenom i alla Sveriges 290 kommuner för att få en samlad bild av hemtjänstens kvalitet. Hemtjänstindex kom till på ett initiativ från SPF Seniorerna och utgår från seniorernas perspektiv.

71 befintliga indikatorer/nyckeltal från olika datakällor, främst från Socialstyrelsen, vägs samman i beräkningar som görs av det statliga forskningsinstitutet RISE.

Läs mer: Hemtjänstindex 2023 Länk till annan webbplats.

Söderhamns kommuns hemtjänst hamnar på plats 11, med hemtjänstindex 77,1, jämfört med rikssnittet 66,4.

- Det är såklart roligt, vi är glada. Det är viktigt att komma ihåg att det är många iblandade i att det blir bra, säger Birgitta Löjdström, verksamhetschef i Söderhamns kommuns sektor Välfärd.

Kvalitetsarbetet viktigt

Hemtjänstindex fångar upp hela processen, från det att behov av hemtjänst uppstår, via ansökan, biståndsbeslut, uppstart och utförande av hemtjänsten. Det finns fyra delindex:

  1. Information
  2. Biståndshandläggning
  3. Utförande
  4. stöd och utveckling

- Vi jobbar regelbundet med kvalitetsarbete, vi gör uppföljningar och egenkontroll. Vi tittar på vad vi gör och hur vi kan utveckla arbetet. Det här är roligt för oss och förstås för våra invånare som vi är där för. Nu fortsätter vi med sikte på att hålla oss kvar på den här nivån, säger Birgitta Löjdström.

Roligt och viktigt jobb

Några av de som är en del av det fina resultatet i Hemtjänstindex - Gun Enkvist, Ann-Louise Olsson och Maria Persson i hemtjänst Lönnen – är eniga om att de har en både rolig och viktig uppgift.

- Det är ett toppenjobb, säger de på väg ut till bilarna och ännu en runda bland hemtjänstens brukare.

- Vi känner att vi gör deras dag. Många är så positiva och tacksamma för oss.

Senast uppdaterad: 11 december 2023