Kommunfullmäktige säger ja till ny folkomröstning om vindkraft

vindsnurror

Det blir en ny folkomröstning om vindkraft i Söderhamn efter ett folkinitiativ samlat tillräckligt många röster i kommunfullmäktige.

Det blir en ny folkomröstning om Söderhamn ska tillåta etablering av vindkraft i kommunens inre vatten samt territorialhav. Ärendet har varit upp i kommunfullmäktige tidigare och när det till sist avgjordes 29 januari röstade kommunfullmäktige för en ny folkomröstning.

Den folkomröstning som väntar kommer till efter ett folkinitiativ som lämnades in våren 2023.

Ärendet bereds

Kommunstyrelsen får nu i uppdrag att bereda ett ärende om hur folkomröstningen ska genomföras, till exempel datum och frågeformuleringar. Kommunstyrelsens förslag går sedan upp i kommunfullmäktige i februari.

Senast uppdaterad: 30 januari 2024