Avveckling av Kastanjens vård- och omsorgboende

Kastanjen Ljusne

Kastanjen, Ljusne.

Välfärdsnämnden beslutade 31 januari att avveckla 27 platser i vård- och omsorgsboendet på Kastanjen i Ljusne, innan hyreskontraktet för fastigheten löper ut 2027.

Bakgrunden till beslutet är att boende av servicehustyp som finns i Kastanjen inte motsvarar dagens behov och efterfrågan på boende. Samt att komma i balans med budget och att verkställa en finansiell plan för ett nytt vård- och omsorgsboende. Från 2021 finns ett kommunfullmäktigebeslut om att bygga ett nytt och modernt vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom.

Korttidsvård utreds

Välfärdsnämndens beslutade också att utreda möjligheter att skapa ett biståndsbedömt trygghetsboende på Kastanjen, samt att utreda korttidsvårdens utformning och förutsättningar.

- Redan 2016 tog dåvarande Omvårdnadsnämnden beslut om några strategiskt viktiga punkter. Ett vara att ställa om servicehusen till boenden för personer med demenssjukdom. Nu tar vi ytterligare ett steg i den riktningen. Kastanjen är ett mycket fint hus, det finns goda möjligheter att göra något riktigt bra av huset. Men tyvärr passar det inte som ett större boende för de behov vi har. I Kastanjen ligger också 20 platser för korttidsvård. Det är en viktig verksamhet, så i vårt beslut ligger också ett utredningsuppdrag att se över korttidsvårdens utformning och förutsättningar, säger Anders Ramstrand, ordförande i Välfärdsnämnden.

Söderhamns kommun arbetar för att boende som berörs samt anhöriga och personal ska få relevant och löpande kommunikation med möjligheter till dialog.

Senast uppdaterad: 2 februari 2024