Vi uppmärksammar årsdagen av krigsutbrottet i Ukraina

Ukrainska flaggan hissad

Den 24 februari, är det två år sedan Ryssland startade kriget mot Ukraina.

Söderhamns kommun visar sitt stöd till Ukraina genom att flagga med den ukrainska flaggan utanför Rådhuset.

- Vi uppmärksammar den 24 februari då det är två år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Som kommun och medmänniskor står vi fortsatt vid det Ukrainska folkets sida. Vår förhoppning att vi genom vår gest ska ingjuta mod och hopp till våra kollegor på den kommunala nivån som verkar under mycket svåra förhållanden i sitt arbete för att stödja landets försvar och värna den Ukrainska befolkningen, säger John-Erik Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024