Vågbro förskola avvecklas när verksamheten anpassas

Vågbro förskola avvecklas från augusti.

Det finns en överkapacitet av förskoleplatser i kommunens centralare delar. Därför har nämnden för Barn och lärande beslutat att avveckla Vågbro förskola med start i augusti 2024.

Söderhamns kommun ser en minskning av antalet barn i åldern 1-5 år. Det innebär att det i dag finns en överkapacitet på förskoleplatser, främst i kommunens centrala delar med omnejd. Störst överkapacitet finns norr om ån och i Vågbroområdet.

För att anpassa verksamheten efter detta kommer Vågbro förskola, med 52 förskoleplatser och 15 nattomsorgsplatser, att avvecklas från och med augusti. Det beslutade nämnden för Barn och lärande 29 februari.

Förskolor finns kvar

Efter avvecklingen av Vågbro förskola finns det fortfarande två fristående förskolor i området: Pusselbiten med 80 platser och Bustrollet med 56 platser.

Förslaget är att flytta nattis till Lillberget. Första steget är en risk och konsekvensanalys.

Senast uppdaterad: 1 mars 2024