Kommunfullmäktige 29 april - direktsänds

Ordförandeklubba

Måndag 29 april 18.00 sammanträder kommunfullmäktige. Följ sammanträdet live på webben, i det lokala kabel-tv nätet eller i närradion.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt från Söderhamns rådhus. Sändningen ligger kvar på kommunens webbplats och kan även ses i efterhand.

Kommunstyrelsens förslag till årsredovisning
för Söderhamns kommun 2023

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april ska Söderhamns kommuns
årsredovisning för det senaste räkenskapsåret behandlas.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om den samlade verksamheten och ekonomin från året innan. Den ska ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling och utgöra underlag för kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska regleras.

Enligt kommunallagen 8 kap. §§ 15 och 16 a ska årsredovisningen och revisionsberättelsen hållas tillgängliga på kommunens webbplats i samband med tillkännagivandet av sammanträdet då fullmäktige beslutar om årsredovisningen.

Bilagor

Årsredovisning 2023 Pdf, 1 MB.
Revisionsberättelse 2023 Pdf, 91.2 kB.

Ärendelista

Ärendelista 2024-04-29 Länk till annan webbplats.

Kanaler för utsändning

Senast uppdaterad: 19 april 2024