Bandet klippt för nytt boende i Östanbo

Välfärdsnämndens ordförande Anders Ramstrand (KD) klipper bandet tillsammans med enhetschefen i Östanbo gruppbostad, Anna Åsentorp.

Knappt ett år sedan första spadtaget - nu är LSS-boendet i Östanbo invigt. Fem fina lägenheter, individanpassat, byggt med hållbarhetstanke och efterlängtat.

LSS-boendet i Östanbo består av 600 kvadratmeter, fördelat på två huskroppar: en byggd på plats och en flyttad från Mo. Inuti är det generöst med ljusinsläpp genom stora fönster, utomhus är det lätt att se hur grönska och äppelträd kommer att bjuda in om ett tag när våren stretat emot klart.

22 april klippte Välfärdsnämndens ordförande Anders Ramstrand (KD) bandet tillsammans med enhetschefen i boendet, Anna Åsentorp.

- Det känns jätteroligt att de blev av, äntligen! Det har varit en lång process men nu gläds vi åt ett jättefint hus och att vi med detta utvecklar och förnyar Söderhamn. Det känns varmt i hjärtat i dag, säger Anders Ramstrand.

Per Dahlstrand, energingenjör, visar tillsammans med fastighetsförvaltaren Magnus Rosén hur det går att följa när solpanelerna förser huset med el.

Den nya LSS-boendet ligger med utsikt över fälten med Sandarne IP längst bort i blickfånget. Boendet har plats för fem personer, fyra i den nybyggda huset, en i en byggnad som fraktats från Mo och integrerats fint på tomten strax intill.

En person har flyttat in, fler är på gång. Omkring tio personer kommer att ha LSS-boendet i Östanbo som sin arbetsplats.

- Det blev jättebra, byggt efter ändamålet och målgruppen. Här har man tänkt på allt från början, säger enhetschefen Anna Åsentorp.

Hållbarhet i fokus

Förutom att byggnaden är väl anpassat för personer och personal är det också gjort med miljöhänsyn:

  • Sedumtak tar tillvara regnvatten enligt Söderhamns kommuns dagvattenstrategi
  • Bergvärme
  • Tomten – byggnaderna står på ”återvunnen” mark där det tidigare stod hyreshus

Dessutom finns solpaneler på taket, med kapacitet att ge upp till 50 kW och försörjer huset med den el som behövs. Överskott säljs till Söderhamn Nära.

- Det här är byggt med tanke på hållbarhet, återbruk och miljö. En pionjär för kommunala byggnader, säger Per Dahlstrand, energiingenjör i Söderhamns kommun.

LSS-boendet är byggt efter verksamhetens önskemål med mjuka färger i alla utrymmen.

Senast uppdaterad: 23 april 2024