Dags att söka lovskola på sommarlovet

Boktrave med äpple högst upp

Går du i årskurs 8 eller 9 och riskerar att inte nå behörighet för att söka till gymnasiet? Vi erbjuder lovskola på sommarlovet mellan 12-26 juni - ta chansen att lära dig mer och möjligheten att nå godkänt betyg. Sista ansökningsdag är den 10 maj.

Information om lovskolan

Lovskolan erbjuds till elever i årskurs 9 som inte nått gymnasiebehörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasiet och till elever i årskurs 8 som riskerar att efter årskurs 9 inte nå gymnasiebehörighet. Behörighet till ett yrkesprogram i gymnasiet kräver godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik (kärnämnen) samt i ytterligare minst fem andra ämnen.

Lovskolan genomförs på Norrtullskolan den12-26 juni.
Undervisning mellan klockan 08.30 och 14.30 med avbrott för lunch.

Syfte

Syftet med lovskola är att eleven får lära sig mer i ämnet för att nå kunskapskraven. Elever i årskurs 9 kan efter avslutad lovskola genomgå prövning för godkänt betyg. Rektor på elevens skola beslutar om en elev ska erbjudas lovskola eller inte.

Ansök senast 10 maj

Ansökan till lovskolan görs av vårdnadshavare och elev senast 10 maj via ansökningsblankett. Blanketten lämnas eller skickas till den skolexpedition som eleven går på.

Besked om eleven är antagen eller inte till lovskolan kommer att skickas hem med brev under vecka 22. Lovskolan är frivillig men för elev som har sökt och blivit antagen är det obligatoriskt att delta. Blir eleven erbjuden en plats är det viktigt att tacka ja i tid, men även att tacka nej på blanketten om eleven inte tänker gå.

Sök lovskola Pdf, 144.8 kB. (blankett)

Senast uppdaterad: 25 april 2024