Det oroliga omvärldsläget kan påverka våra barn och unga

Det är oroligt i omvärlden just nu och det påverkar oss alla. Våra barn och unga kan känna oro inför läget och du som är vårdnadshavare är extra viktig just nu. Det är också viktigt hur skola och förskola bemöter våra barn och unga.

Så här möter skola och förskola barn och ungas behov utifrån läget i omvärlden:

  • pratar med barn och elever om läget i Ukraina och omvärlden utifrån deras behov
  • är uppmärksam på barnens signaler
  • uppmanar till att vara källkritisk
  • vuxna försöker förmedla lugn och trygghet runt barn och unga

– Skolan är, och ska alltid vara en trygg plats. Speciellt nu. Varje medarbetare gör sitt för att möta barn och ungas frågor, funderingar och behov, säger Åsa Unger, sektorchef för Barn och lärande.

Användbara länkar för dig som är vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare eller du som har annan nära relation med barn och unga är extra viktig just nu. Här länkar vi till olika resurser för att du ska kunna bemöta frågor och behov på bästa sätt.

Om barn och unga känner oro

BRIS: Om att känna oro Länk till annan webbplats.

Källkritik

Det florerar både rykten, desinformation och påverkanskampanjer just nu. Det kan vara mer förekommande på plattformar som våra unga använder.

Länkar om läget i omvärlden samt tips och råd

Här finns flera användbara länkar samlade som kan hjälpa till att förmedla läget i omvärlden och ge dig tips och råd.

Senast uppdaterad: 21 februari 2024