Information angående flyktingmottagande från Ukraina

Här kommer kort information till dig som kommer som flykting från Ukraina, eller till privatpersoner som tagit emot flyktingar därifrån. Texten finns också på engelska och ukrainska.

Söderhamns kommun är den lokala offentliga organisationen som tar hand om skola, äldreomsorg, samhällsplanering, kultur och fritid med mera.

Migrationsverket ansvarar för att ta emot flyktingar som kommer till Sverige. Telefonnumret till Migrationsverket är 0771-235 235. All information från Migrationsverket hittas på www.migrationsverket.se/English/ Länk till annan webbplats.
Där finns information som vänder sig till dig som kommer från Ukraina.

Sjukvården sköts av Region Gävleborg. Den som är akut sjuk eller skadad ringer 112. Information om sjukvård hittas på www.1177.se Länk till annan webbplats.

Det går också att ringa Sjukvårdsupplysningen, telefonnummer 1177.

Akutnummer till polisen är 112.

Jordbruksverket ansvarar för regler gällande husdjur från Ukraina Länk till annan webbplats.

English

Information regarding refugee reception from Ukraine

Here is brief information for you who come as a refugee from Ukraine, or for private individuals who have received refugees from there.

Söderhamn municipality is the local public organization that takes care of school, elderly care, community planning, culture and leisure and more.

The Swedish Migration Agency is responsible for receiving refugees who come to Sweden. The telephone number for the Swedish Migration Agency is 0771-235 235. All information from the Swedish Migration Agency can be found at www.migrationsverket.se/English/ Länk till annan webbplats.

There is information for you who come from Ukraine.

Healthcare is managed by Region Gävleborg. Anyone who is acutely ill or injured calls 112. Information about healthcare can be found at www.1177.se

It is also possible to call Sjukvårdsupplysningen for information about healthcare, telephone number 1177.

The emergency number for the police is 112.

Ukraina

Інформація щодо прийому біженців з України

Ось коротка інформація для тих, хто прибув як біженець з України, або для приватних осіб, які приймають біженців з України.

Муніципалітет Седерхамн – це місцева громадська організація, яка кирує школами, доглядом за людьми похилого віку, плануванням громади, культурою, вільним часом та інше.

Міграційне агентство відповідає за прийом біженців, які прибувають до Швеції. Номер телефону Міграційного агентства - 0771-235 235. Всю інформацію Міграційного агентства можна знайти на сайті www.migrationsverket.se/English/ Länk till annan webbplats.

Тут є інформація для тиз, хто приїжджає з України.

Охороною здоров’я керує Регіон Євлеборг. Для тих, хто захворів або отримав травму, дзвонить за номером 112. Інформацію про медичне обслуговування можна знайти на сайті www.1177.se

Ви також можете зателефонувати в Sjukvårdsupplysningen за номером телефону 1177.

Екстренний номер виклику поліції, пожежної та рятувальної служби – 112.

Senast uppdaterad: 21 februari 2024