Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen genomför varje år brukarundersökningar inom hemtjänst och äldreboende. Du som får hjälp från kommunen svarar på frågor om hur du upplever den vård och omsorg du får. Om du inte kan svara själv kan anhöriga svara på enkäten.

Socialstyrelsens brukarundersökning är ett av flera underlag som ligger till grund för vårt kvalitets- och utvecklingsarbete i äldreomsorgen.

Mer om Socialstyrelsens brukarundersökning

Brukarundersökningens resultat ingår i "Öppna jämförelser" som Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer och ligger till grund för Socialstyrelsens webbverktyg Äldreguiden där du kan jämföra äldreomsorg inom olika kommuner.

Jämför äldreomsorg: Öppna jämförelser på socialstyrelsen.selänk till annan webbplats

Läs mer: Äldreguiden på socialstyrelsen.selänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270-750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Kontakt kvalitet och utveckling

Marianne Undvall
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0270-752 76

Camilla Furuström
Socialt ansvarig samordnare
0270-750 62

Kristoffer Löfgren
Controller på omvårdnadsförvaltningen
0270-756 92

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn