Studieförbund, bidrag till lokal verksamhet - ansökan

Bidrag utgår till - inom kommunen verksamma - studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet. Som grund för fördelningen av kommunalt bidrag ligger
den verksamhet som berättigar till statsbidrag för folkbildningsverksamhet.

Ansökan

Ansök via e-tjänst.

Till ansökan bifogas Folkbildningsrådets kommunsammandrag för föregående år för verksamhet som genomförts i Söderhamns kommun, samt hur stor andel av statsbidraget (i kr) som gått till verksamhet i Söderhamn.

Ansökan öppnar 19 maj - Sista ansökningsdag 31 maj
Om du stöter på problem vid registreringen, kontakta kommunens Kundtjänst; 0270-750 00

Läs mer om bidrag till studieförbund

Senast uppdaterad: 8 mars 2024