Föreningsbidrag

Kommunen har flera olika typer av stöd till föreningar. Olika typer av stöd har olika regler och ansökningsvillkor.

Är din förening bidragsberättigad?

Regler för utdelning av föreningsbidrag

Föreningsbidrag att söka

Föreningsmiljonen - nytt bidrag från 2023 att söka!

Bidragsberättigade föreningar kan nu söka bidrag i syfte att återfå och/eller få fler deltagare och ledare i sin verksamhet efter pandemin.

Ansökan hittas i ovanstående lista med föreningsbidrag - välkommen med din ansölkan!

Välfärdsnämndens föreningsbidrag

Bidrag till aktiviteter för äldre personer och/eller personer med funktionsnedsättning.

Har ni en förening med aktiviteter som utvecklar social gemenskap, främjar friskvård eller trygghet och säkerhet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning?
Då kan ni söka välfärdsnämndens föreningsbidrag.

Föreningsbidrag för utveckling av landsbygden

Vill er förening ta ansvar för utveckling av landsbygden? Kommunen ger möjlighet för föreningar som vill ta ansvar för att utveckla landsbygden att söka projektbidrag för att förverkliga sina idéer.
Sök föreningsbidrag för att utveckla landsbygden.

Senast uppdaterad: 21 september 2023