Föreningsbidrag

Kommunen har flera olika typer av stöd till föreningar. Olika typer av stöd har olika regler och ansökningsvillkor.

Föreningsbidrag att söka

Nytt föreningsbidrag på gång!

Beslut har fattats om att bidragsberättigade föreningar ska kunna söka bidrag i syfte att återfå och/eller få fler deltagare och ledare i sin verksamhet efter pandemin. Bidraget kommer att vara sökbart under 2023-2026.

Mer information kommer under februari.

Välfärdsnämndens föreningsbidrag

Bidrag till aktiviteter för äldre personer och/eller personer med funktionsnedsättning 

Har ni en förening med aktiviteter som utvecklar social gemenskap, främjar friskvård eller trygghet och säkerhet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning?
Då kan ni söka välfärdsnämndens föreningsbidrag.

Föreningsbidrag för utveckling av landsbygden

Vill er förening ta ansvar för utveckling av landsbygden? Kommunen ger möjlighet för föreningar som vill ta ansvar för att utveckla landsbygden att söka projektbidrag för att förverkliga sina idéer.
Sök föreningsbidrag för att utveckla landsbygden.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023