Föreningsbidrag

Kommunen har flera olika typer av stöd till föreningar. Olika typer av stöd har olika regler och ansökningsvillkor.

Föreningsbidrag att söka

Omvårdnadsnämndens föreningsbidrag

Bidrag till aktiviteter för äldre personer och/eller personer med funktionsnedsättning 

Har ni en förening med aktiviteter som utvecklar social gemenskap, främjar friskvård eller trygghet och säkerhet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning?
Då kan ni söka omvårdnadsnämndens föreningsbidrag.

Föreningsbidrag för utveckling av landsbygden

Vill er förening ta ansvar för utveckling av landsbygden? Kommunen ger möjlighet för föreningar som vill ta ansvar för att utveckla landsbygden att söka projektbidrag för att förverkliga sina idéer.
Sök föreningsbidrag för att utveckla landsbygden.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2022