Orosanmälan - Misstanke om vuxen som far illa

Om du får veta eller misstänker att en vuxen (över 20 år) far illa på något sätt bör du anmäla det till individ- och familjeomsorgen. Det kan exempelvis handla om att du misstänker att någon är utsatt för våld i nära relation eller att du har problem med missbruk.

På den här sidan gör du anmälan via e-tjänst.
Det går också bra att ringa, faxa eller skicka e-post.

Senast uppdaterad: 19 maj 2021