Misstanke om att barn far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla det till Socialtjänsten. Det kallas att göra en orosanmälan. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet.

Socialjouren
Under kvällar och helger görs anmälningar till Socialjouren Gävleborg på tel. 026-10 02 25.

Telefontider Socialjouren:
Måndag - Torsdag 17.00 - 23.00
Fredag 17.00 - 02.00
Lördag 16.00 - 02.00
Söndag 16.00 - 23.00

112
När jouren har stängt finns en beredskap för akuta frågor och då nås socialjouren via 112.

  • När du gör en anmälan är det bäst om du kan uppge ditt namn och telefonnummer där du är tillgänglig. Det kan vara av stor vikt att kunna återkomma med frågor. Alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet. Som privatperson har du dock möjlighet att vara anonym.
  • Uppge namnet på barnet/ungdomen samt adress och telefonnummer om möjligt.
  • Uppge varför du är orolig för barnet/ungdomen. Beskriv gärna med exempel.
  • Hur länge har du varit orolig för barnet/ungdomen?
  • Var befinner sig barnet/ungdomen just nu?
  • Tror du att det är en omedelbar fara för barnet/ungdomen? (Om ja, ange vilken)
  • Finns det andra barn i familjen som du tror kan fara illa? (Om ja, ange gärna vilka samt ålder)
  • Är det något särskilt vi bör tänka på när vi kontaktar barnet/ungdomen eller vårdnadshavarna?

Så här gör du en anmälan

Det finns olika sätt att anmäla - använd den som passar dig bäst: E-tjänst, skicka e-post eller ett brev, ring eller faxa. 
(Både privatpersoner och yrkesverksamma kan göra sin anmälan här).

Ring Mottagningsgruppen

Ring till Mottagningsgruppen 0270-750 00 (Kundtjänst kopplar dig).
Mottagningsgruppen har öppet: Mån-fre: Kl 8:30-11:00, 13:15-15:00.

Skriftlig anmälan

Skriftliga anmälningar kan skickas:

Socialtjänsten gör en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Omsorg och stöd