Förening - Föreningsmiljonen: ansökan ledarrekrytering vår

Bidrag från föreningsmiljonen kan sökas för aktiviteter i syfte att öka antal medlemmar i förening eller för ledarrekrytering i syfte att öka antal ledare i förening. Ansökan görs antingen vår eller höst.

Ledarrekrytering i syfte att öka antal ledare

Bidragsberättigade föreningar i Söderhamns kommun kan söka stöd för ledarrekrytering i syfte att öka antalet ledare i föreningen.

  • Ledarrekrytering kan genomföras i samband med andra aktiviteter.
  • Ledarrekrytering riktar sig till alla i Söderhamns kommun som är intresserade av att bli ledare.

Maximalt belopp per ansökan är ett fjärdedels prisbasbelopp vilket motsvarar

13 125 kronor under 2023.

Ansökan kan göras under två perioder/år:

  • Ansökningsperiod 1: 1/3 – 30/4
  • Ansökningsperiod 2: 1/9 – 31/10

En obligatorisk återrapportering med en ekonomisk redovisning samt en beskrivning av genomförandet ska göras.

Bidrag som inte nyttjats för avsett ändamål ska återbetalas.

Senast uppdaterad: 20 mars 2023