Fältarbete en del av det förebyggande arbetet mot droger

Bild

Förebyggande fältarbete sker under flera av årets sk "riskhelger" - helgen i augusti när det är Strömmingsleken är en av dessa. Då finns personal från Förebyggande enheten på plats och pratar med besökarna.

- Vi finns på plats där ungdomarna är, i miljöer där det kan förekomma tobak, alkohol eller droger. Att synas och bygga relationer med både unga och gamla behövs för att vi ska lyckas med det förebyggande arbetet. Syftet är att förebygga vidare destruktivitet, få tidiga föräldrakontakter och kunna lotsa till relevant stöd, säger Mats Pettersson, Förebyggande enheten.

Fältarbete på flera sätt

Uppsökande och relationsskapande: Fältarbetare finns på plats där ungdomarna är, t.ex. i skolor eller på Verkstäderna. Syftet är att bygga relationer med både ungdomar och vuxna.
Det kan handla om att spelar pingis med ungdomarna eller sitta och snacka. Målet är att ungdomarna ska känna att det är en vuxen att lita på, att det är någon de kan prata med.

”Vi vill bygga relation med unga och gamla”

Riktat fältarbete: Tips kommer in till Förebyggande enheten, det kan handla om att någon sett ungdomar och misstänker att det kan finnas tobak, alkohol eller droger med i bilden. Då kan fältarbetare direkt åka till en plats för att ”störa”.
- Det är sällan vi kan gå in och göra något praktiskt på plats eftersom det är ovanligt att vi ser att droger byter ägare, men vi kontaktar alltid föräldrar om de tips vi får och det vi ser. Är det ett brott som pågår så kontaktar vi naturligtvis polisen. Men vi tror att vi genom vår närvaro på plats gör det obekvämare för dessa individer att lämna över droger till andra, säger Anja Jonsson, enhetschef Förebyggande enheten.

Fältarbete vid riskhelger: Gymnasiefester, Valborg, Skolavslutning mm är tillfällen då alkohol/drogdebut är vanligt förekommande. Genom att finnas på plats där fungerar fältarbetarna dels som störande, dvs göra det besvärligare att använda och överlåta tobak, alkohol och droger, och dels vara trygga vuxna i en miljö där ungdomar kan fara illa.

Fältarbete i samverkan mellan olika parter

I fältarbetet samverkar många olika parter. Från kommunens sida deltar skolor, Verkstäderna, ordningsvakter, centrumvärd, biblioteket och folkhälsostrateg. I samverkansgruppen ”Trygg i centrum” deltar även Handel Söderhamn, Securitas och Polis.

Vill du komma i kontakt med fältarbete?

Ring Kundtjänst - 0270-750 55 och fråga efter Förebyggande enheten

Du kan även höra av dig via kontaktformulär:

Förebyggande enheten är en del av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Söderhamns kommun.

Senast uppdaterad: 20 december 2021