Förebyggande socialt arbete

Det förbyggande arbetet handlar mycket om att samverkan mellan kommun, polis och anhöriga för att barn och unga inte ska hamna i utanförskap.

Hos Förebyggande enheten har vi samlat kommunens resurser när det gäller att förebygga olika typer av problematik som kan dyka upp när det gäller barn och unga 0-20 år. Vi finns ute i samhället på flera platser, t.ex. i skolor, på stan och föreläser hos verksamheter.
Du kan också besöka förebyggande enheten på Björnängsvägen 2.

Exempel på förebyggande arbete

 • Råd och Stöd
  Det finns olika former av råd och stöd som kan hjälpa en individ eller familj att komma vidare. Problemen kan handla om saker hemma, bråk i familjen, hur man mår, kompisar eller skolan. Vi på förebyggande enheten finns till för att lyssna, stötta och göra vårt bästa för att försöka hjälpa.
 • Föräldrastöd
  Ibland är det mycket bråk och tjafs med tonåringar hemma. Som förälder kan man vända sig till förebyggade enheten för stöd/samtal kring föräldraskapet och barns beteende och utveckling.
 • Höja trivsel i skolan och förbygga mobbing - HOMIES
  Alla högstadieskolor i Söderhamn deltar i "Homies". Homies innebär att vissa elever i årskurs 8 får en särskild roll som innebär att de får ansvar att signalera om problem och att själv vara en förebild. "Homiesarna" får utbildning där man bl.a. diskuterar gemenskap och min roll på skolan.
  En annan åtgärd för att förebygga mobbing är klassarbeten, en skola kan vända sig till förebyggande enheten om problematik uppstått på skolan. Tillsammans går man igenom frågan på ett pedagogisdkt sätt.
 • Drogfri skola
  Drogfri skola är ett arbetssätt för att fånga upp signaler om oro att droger förekommer i skolmiljön. Drogfri skola hanteras av Familjeteamet sen maj 2023 och personal på skolan kontaktar specialistbehandlare för att påbörja kartläggning.
 • Ett tryggare centrum via uppsökande arbete
  Förebyggande enheten träffar regelbundet polis, centrumvärd, ordningsvakter, bibliotekspersonal för att förebygga problematik kring missbruk och kriminalitet. Vårt uppsökande arbete består av regelbundna besök på högstadeskolor, men även andra platser där vår närvaro gör att vi kan fånga upp individer innan problemen blir för stora.
 • Boka en soc - föreläsningar för verksamheter
  Konceptet vänder sig till verksamheter och yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med barn, ungdomar eller föräldrar och som vill veta mer om socialtjänstens arbete med barn och familjer.
  Lämna intresseanmälan
Senast uppdaterad: 19 februari 2024
Omsorg och stöd