Ja till trygghetspaket – kameror och ordningsvakter i centrum

Kommunfullmäktige beslutade att gå vidare med trygghetspaketet för Söderhamns centrum, där bland annat övervakningskameror och ordningsvakter ingår.

Kommunfullmäktige beslutade att gå vidare med trygghetspaketet. Det innebär bland annat ordningsvakter och övervakningskameror i Söderhamns centrum.

Efter en livlig debatt sade kommunfullmäktige ja till att gå vidare med det trygghetspaket som beslutades 2018. Det innebär att kultur- och samhällservicenämnden får i uppdrag att ansöka om övervakningskameror i Söderhamns centrum, till exempel vid Köpmangatan, samt komma med ett kostnadsförslag.

Ordningsvakter till centrum

Vidare fick kommunstyrelseförvaltningen uppdraget att för 1,5 miljoner kronor upphandla ordningsvakter till centrum. Dessa ska finnas på plats från 1 januari 2021 och finansieras i budgetarbetet 2020.

Läs mer om fullmäktiges beslut: Protokoll och sammanträden

Senast uppdaterad: 25 februari 2020