Anslagstavla

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en officiell anslagstavla. Här hittar du Söderhamns kommuns officiella digitala anslagstavla.

Söderhamns kommun har nyligen bytt system för rekrytering, därför redovisas tillsatta tjänster i två system under en övergångsperiod:

Tillsatta tjänster (Powerinit)

Tillsatta tjänster (GradeVarbi) Länk till annan webbplats.

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om:

  • Kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Justerade protokoll över möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder.
  • I förekommande fall, justerade utskottsprotokoll och vissa övriga beslutsprotokoll.

Tillkännagivanden om justeringar av protokoll sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats. Anslagstavlan kan även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på det sättet.

Sitter uppe i tre veckor

Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter upp i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning.

Förbundens anslagstavlor

Kommunalförbundet Hälsingland och Hälsinglands utbildningsförbund har egna anslagstavlor.

Senast uppdaterad: 31 maj 2024
Kommun och politik