Nu lanserar vi vår nya grafiska profil

Bild

Nu påbörjar vi lanseringen av Söderhamns kommuns nya grafiska profil. Det betyder nya ”kläder” i form av ny logotyp, nya färger och uttryck som ger oss ett tydligt och enhetligt ansikte utåt.

I det första skedet kommer det att märkas genom ny logotyp och färg på till exempel soderhamn.se, kommunbilar,  i våra kanaler i sociala medier samt flaggning vid Rådhuset och förvaltningshuset

Med tiden kommer allt större del av kommunorganisationen att ha de nya grafiska ”kläderna”.
Vi samlar alla kommunala verksamheter under en avsändare och ger på så vis ge en tydlig bild av vad kommunen levererar och erbjuder till kommunmedborgarna.

Dåtid, nutid och framtid ledord

- Dåtid, nutid och framtid har varit ledord för utvecklingsarbetet, menar Matilda Green, kommunikationschef. Ett exempel är att den nya logotypen är inspirerad av Söderhamns kommunvapen från 1620, och ger en tydlig koppling till dåtid. Samtidigt är logotypen i sin stiliserade form, tillsammans med hela den grafiska profilen, hållbar över tid och kan utvecklas och förändras utifrån framtidens nya kommunikationsmönster och kanaler.

Viktigt att framhålla är att kommunvapnet består oförändrat, kommunens logotyp ersätter inte vapnet.

Den nya logotypen följs också av en grafisk manual. Det är enkelt uttryckt ett grundverktyg och ramverk för hur vi ska visa vårt ansikte utåt, med tydliga regler och riktlinjer.

- Vi ska ta hand om, och kontinuerligt utveckla vår grafiska profil. Idag är kärnan klar, men vi kommer att fortsätta fylla på och utveckla både profilen och manualen, säger Matilda Green kommunikationschef.
Grafisk manual

Skiftet sker över tid

Skiftet kommer förstås inte att ske över en natt, utan i olika faser för att inte orsaka onödiga kostnader. Det innebär att både det gamla och det nya grafiska uttrycket kommer att förekomma innan arbetet att skiftet är klart.

Planen är att skiftet ska vara helt klart under 2022.

Senast uppdaterad: 18 mars 2020