Grafisk profil manual

Kommunal verksamhet finansieras helt eller delvis av skattemedel. Därför är det extra viktigt att Söderhamns kommun alltid är transparent och tydlig när vi äger, driver eller samarbetar med en verksamhet.

Här hittar du Söderhamns kommuns grafiska riktlinjer. De beskriver hur vår organisation ska se ut och agera i olika sammanhang. Här finns reglerna som gör det lätt att göra rätt, såväl för dig som är medarbetare i Söderhamns kommun som extern leverantör av kommunikationstjänster.