Grafisk profil manual

Kommunal verksamhet finansieras helt eller delvis av skattemedel. Därför är det extra viktigt att Söderhamns kommun alltid är transparent och tydlig när vi äger, driver eller samarbetar med en verksamhet.

Här hittar du Söderhamns kommuns grafiska riktlinjer. De beskriver hur vår organisation ska se ut och agera i olika sammanhang. Här finns reglerna som gör det lätt att göra rätt, såväl för dig som är medarbetare i Söderhamns kommun som extern leverantör av kommunikationstjänster.

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn