Nytt föreningsbidrag för utveckling av landsbygden – öppet för ansökan

Nu kan din förening söka bidrag för projekt som utvecklar landsbygden.

Nu finns ett nytt bidrag att söka för föreningar som vill starta projekt som utvecklar landsbygden. Välkommen med er ansökan!

Kultur- och samhällsservicenämnden har i sin mål- och resursplan för 2020-2023 beslutat att inrätta en möjlighet för föreningar som vill ta ansvar för att utveckla landsbygden att söka projektbidrag för att förverkliga sina idéer.

- Anledningen till att vi inom Alliansen har tagit fram det här bidraget är för att vi vill skapa förutsättningar att bo, leva och åldras i hela kommunen. Att som politiker ge möjligheten att stötta landsbygden och föreningar som utvecklar sin bygd är inspirerande. Bidraget kan till exempel sökas av föreningar för projekt av utvecklande karaktär för landsbygden. Det är nämnden som fattar beslut i varje enskilt ärende och jag ser fram emot att få in positiva och kreativa ansökningar, säger Fredrik Öhlander (C), vice ordförande i kultur- och samhällsservicenämnden.

Bidraget kan sökas löpande från och med nu - välkommen med din ansökan!

Läs mer och ansök: Föreningsbidrag för utveckling av landsbygden

Senast uppdaterad: 5 februari 2021