Föreningsbidrag för utveckling av landsbygden - ansök nu

Vill er förening ta ansvar för utveckling av landsbygden? Kultur- och samhällsservicenämnden har i sin mål- och resursplan för 2020-2023 beslutat att inrätta en möjlighet för föreningar som vill ta ansvar för att utveckla landsbygden att söka projektbidrag för att förverkliga sina idéer.

Bidraget kan sökas löpande och sker genom att skicka in följande uppgifter:

  • Beskriv ert projekt och hur det bidrar till utveckling i er bygd
  • Bifoga en budget för projektet
  • Finns det övriga finansiärer som redan är klara eller som ni tänker kontakta?
  • Hur stor är föreningens egna insats i arbetet? Beskriv både den ekonomiska insatsen och medlemmarnas arbetsinsatser
  • Bifoga ett utdrag från senaste årsmötesprotokoll som utvisar vem som är ordförande i föreningen.

Skicka in din ansökan

Ansökan skickas till:
E-post: samhallsservicenamnden@soderhamn.se eller
Brev: Samhällsservicenämnden 826 80 Söderhamn

Senast uppdaterad: 1 juni 2023