Dialog om Norra staden - fantasifulla förslag om skogen när barnen får bestämma

Ludvig Königsson, samhällsplanerare i Söderhamns kommun, tar del av förslag för hur barn på Lillbergets förskola vill utveckla skogen intill sin förskola. Förslagen har samlats i ett dokument som en del i dialogarbetet när ett planprogram tas fram för Norra staden.

Flera fina och fantasifulla förslag kommer från barnen i Lillbergets förskola när Söderhamns kommun fortsätter dialogarbetet för ett planprogram för Norra staden.

Planen är att utveckla Kilsmyraskogen, skogsområdet bakom Lillbergets förskola, till ett grönområde med fokus på tillgänglighet, rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. De åtgärder som Söderhamns kommun redan fått till i området har gett resultat. Snåren har blivit skog med stigar – en plats där människor vill vara. Det märks dels i att fler medborgare än tidigare nu rör sig i det betydligt mer gästvänliga området.

- Det har blivit jättebra och ännu bättre kommer det att bli. Vi ser folk som promenerar, löpare, rullstolar - mer rörelse helt enkelt, säger barnskötaren Anette Engström.

Dels märks det i att förskolebarn från Lillbergets förskola nu nyttjar skogen till allt vad den kan erbjuda.

- Det är bra att leka med kompisar där. Och att hitta myror och sniglar. Det finns en massa myror, säger Juliya Antonya, som går i förskolan.

Förslagen från Lillbergets äldsta förskolebarn är många och fantasifulla.

Förslag från barnens horisont

Som en del i dialogen under utvecklingen av ett planprogram för Norra staden har de äldsta förskolebarnen på Lillebergets förkola kommit med förslag om hur skogen kan utvecklas ytterligare. Tanken är att barnperspektivet ska råda under utformningen av området.

- De yngsta kommer ju inte till andra samråd så dem söker vi upp. Barn vet ju bäst vad barn tycker är roligt, säger Ludvig Königsson, samhällsplanerare i Söderhamns kommun, som var den som fick äran att samla in förslagen från förskolebarnen.

Läs mer: Planprogram för utveckling av Norra staden

Ludvig Königsson och Jens Lind tar en promenad genom skogsområdet, där Söderhamns kommuns åtgärder redan gett resultat i en mer inbjudande miljö där människor vill vara och röra sig.

Ansökan skickad till Boverket

Fantasin har flödat fritt under arbetet, berättar förskolepersonalen. Någon ville ha ett slott, någon annan dillsås. Men efter några besök ute i skogen växte några mer realistiska idéer fram, som linbana, humlebon, rutschkana, vindskydd och pulkabacke. Allt sattes på pränt och lämnades över till Söderhamns kommun.

Vad som blir verklighet återstår att se. Finansiering kommer från Boverket och ansökan behandlas först i höst.

- Vi får hoppas och se vad det blir. Det är bra att förskolan har engagerat sig, det är ett viktigt bidrag och en del av alla synpunkter från medborgarna i det planprogram som tas fram, säger Ludvig Königsson.

Tyck till: Enkät om Norra staden Länk till annan webbplats.

Anette Engström som arbetar på Lillbergets förskola ser fram emot att området intill förskolan utvecklas ytterligare.

Senast uppdaterad: 9 juni 2021