Dags för ny infrastruktur i Söderhamnsporten – så påverkar det på platsen

Arbetet med ny infrastruktur vid Söderhamnsporten, västra infarten till Söderhamn, går vidare. Nästa steg är att anlägga två lokalgator, en rondell samt att få träd och växter på plats.

Arbetet kommer att pågå 1 juli-30 november och de olika delarna kommer i olika grad att påverka trafiksituationen runt Söderhamnsporten. Arbetet med de två lokalgatorna bedöms ha mindre påverkan, medan rondellbygget kommer att innebära trafikstörningar vid infarten till Söderhamn (vid Söderhamnsporten) under hösten 2021.

Vi hoppas på överseende med detta under arbetet med Söderhamns nya stadsdel.

Läs mer: Pågående och planerade byggprojekt i Söderhamns kommun

Frågor, kontakta

Erik Nordgren
Projektledare Söderhamnsporten
E-post: erik.nordgren@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 23 december 2022