Pågående och planerade byggprojekt

Söderhamn växer! I Söderhamns kommuns Tillväxtstrategi tas riktningen ut mot befolkningsmålet 28 000 välmående invånare till 2030. En viktig del på vägen mot målet är att vi utvecklar, bygger och tar hand om Söderhamn både nu och för framtiden. I både befintliga eller kommande satsningar med effektiv samverkan mellan kommun och näringsliv. Här hittar du information om ett urval av pågående och planerade byggprojekt.

ikon Boende-projekt

Boende

Ikon Fiber och el, byggprojekt

Fiber och el

Ikon, fritid och utemiljö, byggprojekt

Fritid och utemiljö

Ikon industri, handel och kontor, byggprojekt

Industri, handel och kontor

Ikon skola och omsorg, byggprojekt

Skola och omsorg

Ikon trafik, väg, järnväg - byggprojekt

Trafik, väg och järnväg

Bild Centrumplan förverkligas i flera etapper

Centrumplan förverkligas i flera etapper

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Ansiktslyft av Söderhamns centrum, från Smäckbron till Hamnbron.

Bild Havsplanering Vindkraft Storgrundet

Havsplanering Vindkraft Storgrundet

Ort/kommundel: Östersjön Övrigt: Vindkraftparken planeras ha 51 vindturbiner med en elproduction på ca 3-3,5 TW/år.

Bild Härnebo 2:90

Härnebo 2:90

Ort/kommundel: Holmsveden Övrigt: Detaljplanering: Ändrad markanvändning till bostäder.

Bild Kvarteret Järpen och Väster 6:1

Kvarteret Järpen och Väster 6:1

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Detaljplanering: Möjliggöra trygghetsbostäder och vanliga bostäder

Bild Kvarteret Storbommarna

Kvarteret Storbommarna

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Detaljplanering och exploatering: Ny bostadsbebyggelse i centralt läge.

Bild Morvikstjärn

Morvikstjärn

Ort/kommundel: Skärgården Övrigt: Detaljplanering: Medge större och fler byggrätter.

Bild Nytt LSS-boende, Sandarne

Nytt LSS-boende, Sandarne

Ort/kommundel: Sandarne Övrigt: LSS-boende för 5-6 boende samt personal.

Bild Sandviksudden

Sandviksudden

Ort/kommundel: Utviksvägen Övrigt: Exploatering: Ny bostadsbebyggelse med havsnära småhustomter.

Bild Stenö camping utvecklas

Stenö camping utvecklas

Ort/kommundel: Sandarne Övrigt: Detaljplanering för ny el, förbättrad wifi, fler och säkrare elplatser, nya återvinningsstationer och tillgänglighetsanpassning på stranden.

Bild Söderhamnporten utvecklas i flera etapper

Söderhamnporten utvecklas i flera etapper

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Utveckla resecentrum som mötesplats, stärka kopplingen till stadskärnan.

Bild Vindkraft - Tönnånger

Vindkraft - Tönnånger

Ort/kommundel: Holmsveden Övrigt: Översiktlig planering: Vindkraftspark för ca 11 vindkraftsverk.

Bild Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Detaljplanering: Nytt vård- och omsorgsboende.

Senast uppdaterad: 2 januari 2024
Bygga, bo och miljö