Kommunstyrelsen röstade för vindkraftsplaner på Storgrundet

En oenig kommunstyrelse beslutade tisdagen 9 november att säga ja till WPD Offshores planer för utbyggnad av vindkraft på Storgrundet. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Enligt Miljöbalken (16 kapitlet, 4 paragrafen) måste företag som vill bygga vindkraftsanläggningar få sina planer tillstyrkta av kommunen där anläggningen byggs. Under kommunstyrelsens sammanträde tisdagen 9 november sa Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ja till WPD Offshore AB:s planerade vindkraftpark på Storgrundet utanför ön Storjungfrun i Söderhamn. Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ville använda den kommunala vetorätten och därmed inte tillstryka utbyggnad.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut den 29 november.

Så ser planerna ut för Storgrundet

Vindkraftsplanerna som kommunstyrelsens beslut gäller är:

Storgrundet - där WPD offshore vill bygga och drifta 52 vindkraftverk med högsta totalhöjd på 290 meter och rotorbredd på 270 meter, cirka 11 kilometer ut från fastlandet och cirka fyra kilometer öster om Storjungfrun. Kapacitet: 3-3,5 TWh per år.

Den planerade vindkraftsparken ligger både i Söderhamns och Gävles kommuner, också i Gävle har kommunstyrelsen sagt ja till vindkraftsetableringen.

Beslut om bygdemedel från vindkraft

Kommunstyrelsen beslutade också att godkänna ett avtal för bygdemedel mellan Söderhamns kommun och WPD Offshore gällande vindkraftsparken på Storgrundet. Enligt avtalet får Söderhamns kommun bygdemedel motsvarande en procent av den årliga bruttoersättningen för elen som produceras av vindsnurrorna på Storgrundet. Bygdemedlen går in i en vindkraftsfond som kommunen upprättat och förvaltar.

Fler beslut väntar om vindkraft

Även Svea vind offshore vill bygga och drifta en vindkraftsanläggning Söderhamns kommun: Gretas klackar 2, 62 vindkraftverk med en högsta totalhöjd på 300 meter, cirka 25 kilometer från fastlandet utanför Söderhamn. Kapacitet: cirka 2,2 TWH per år.

Det ärendet kommer att gå igenom samma beslutsprocess senare under hösten/vintern för att ha ett beslut till februari 2022.

Läs mer: Pågående och planerade byggprojekt i Söderhamns kommun

Senast uppdaterad: 9 november 2021