Kommunfullmäktige: Ärendet om vindkraft på Storgrundet återremitteras

Söderhamns kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om en vindkraftspark på Storgrundet. Det innebär att ärendet kommer att beredas på nytt i kommunstyrelsen innan det sänds upp igen i kommunfullmäktige.

Det blev varken ja eller nej från Söderhamns kommunfullmäktige till att använda det kommunala vetot gällande Storgrundet Offshore AB:s planer att etablera vindkraft på Storgrundet. Det blev i stället en så kallad minoritets-återrmiss av ärendet till kommunstyrelsen, efter yrkande av Moderaterna. En minoritets-återremiss innebär att en tredjedel av församlingen måste ge bifall och av 48 närvarande ledamöter röstade 18 (eniga L, SD och M samt oenigt KD) för återremiss.

Ny beredning av ärendet i kommunstyrelsen

I Moderaternas motivering för återremiss, som nu följer med tillbaka till kommunstyrelsen, efterlyses dels bättre dialog med allmänheten inför en eventuell vindkraftsetablering, dels bättre redovisning av nyttan med vindkraft avseende klimat, arbetstillfällen och för olika näringar.

En minoritetsåterremiss kan bara användas en gång i kommunfullmäktige.

Läs mer: Ja till vindkraft på Storgrundet i kommunstyrelsen

Senast uppdaterad: 29 november 2021