Kostråd för fisk fångad i Ålsjön

Söderhamns kommun har beslutat om tillfälligt kostråd till allmänheten gällande fisk fångad i Ålsjön. Kostråden upprättas på grund av förhöjda halter PFAS som kan ge negativa hälsoeffekter vid längre tids exponering.

Kostrådet, som gäller tills vidare, innebär att fisk från Ålsjön inte bör ätas pga förhöjda halter av PFAS. Provtagning av fisk har gjorts på gädda och abborre.

Läs mer: Kostråd för Ålsjön

Därför kommer nya rekommendationer nu

Livsmedelsverkets nya rekommendationer kommer nu på grund av skärpta hälsobaserade riktvärden vilket innebar att man bör äta mindre mängd fisk med förhöjda halter PFAS.

PFAS

PFAS är en grupp miljögifter som kan ge negativa hälsoeffekter vid långvarig exponering. Risken med PFAS är inte akut, men det är viktigt att begränsa intag av ämnet över lång tid.

Risken med PFAS är inte akut, men om du äter mat eller dricker vatten med höga halter under lång tid ökar risken för hälsoeffekter. Utifrån mer fakta och kunskap om PFAS i fisk kan det bli aktuellt att ändra rekommendationen.

Mer information eller frågor

Miljö- och hälsoskyddsfrågor: länk till Söderhamns kundtjänst eller E-post: kundtjanst@soderhamn.se eller telefon 0270-750 00

Frågor om dricksvatten: Söderhamns Nära Kundservice Länk till annan webbplats.

Frågor om reservatet samt om PFAS: Länk till Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats.

PFAS och livsmedel: PFAS – Livsmedelsverket Länk till annan webbplats. eller telefon: 018-17 55 00

Kemikalien PFAS och andra högfluorerade ämnen: PFAS - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Försvarsmaktens undersökning samt tidigare verksamhet: Försvarsmaktens miljöprövningsenhet. E-post: exp-ledr@mil.se

Tillsyn av Försvarsmaktens tidigare verksamhet och föroreningar: Försvarsinspektören för hälsa och miljö. E-post: exp-fihm@mil.se

Senast uppdaterad: 29 november 2021