Kostråd för Ålsjön

På grund av höga halter av ämnet PFAS i Ålsjön har Söderhamns kommun beslutat om tillfälligt kostråd till allmänheten, som uppmanas att inte äta fisk från sjön.

Söderhamns kommuns bygg- och miljönämnd tog 23 november 2021 beslut om tillfälligt kostråd till allmänheten gällande fisk fångad i Ålsjön. Kostråden upprättas på grund av förhöjda halter PFAS som kan ge negativa hälsoeffekter vid längre tids exponering.

Bakgrund till beslutet

Livsmedelsverket har bedömt att fisk inte bör ätas i Ålsjön pga förhöjda halter PFAS. Livsmedelsverket har rekommenderat att beslut tas om kostråd för fisk i Ålsjön. Bygg- och miljönämnden tog den 29 november 2021 beslut om kostråd för fisk fångad i Ålsjön.

Beslutets innehåll i korthet:
Kommunens beslut innebär att allmänheten ges möjlighet att påverka sin exponeringen av PFAS från Ålsjön. Kostråden gäller all slags fisk i sjön, inte bara abborre och gädda.

Rekommendationerna gäller tillsvidare.

Läs mer: Beslut om kostråd för Ålsjön - bygg- och miljönämnden Pdf, 88.7 kB.

Läs mer: Kostråd för Ålsjön - nyhet

Ålsjön

Ålsjön är ett fågelreservat och natura 2000 område. Ålsjön ingår också i ett vattenskyddsområde för dricksvatten. Uttag för dricksvatten sker dock inte i själva sjön utan i en rullstensås. Sjön finns med i vattenskyddsområdet pga att dess grundvatten har kontakt med rullstensåsen.

I Ålsjön förekommer inget kommersiellt fiske. Viss fiske tros utföras av privatpersoner men mest i form av sportfiske. Det finns bland annat abborre och gädda i sjön.

För mer information och frågor: Länssyrelsen Gävleborg - PFAS Ålsjön Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 september 2022
Bygga, bo och miljö