Insamling av lägesbilder lägger grunden för trygghetsarbete

Regelbundna lägesrapporter ska bli en viktig grund för det trygghetsarbete som pågår i Söderhamn. Nu finns första rapport från lokalsamhället - en bra och aktuell bild av vad som hänt under den senaste tiden.

Det pågår en kraftsamling för ökat trygghet i Söderhamns kommun. Arbetet görs enligt en metod som tagits fram av Brottförebyggande rådet och som redan använts med framgång i flera kommuner. Metoden kallas EST och innebär att systematiskt och samlat arbeta för trygghet genom att hämta in aktuella bilder från lokalsamhället.

Läs mer: Kraftsamling för trygghet i Söderhamn Länk till annan webbplats.

Regelbundna rapporter väntar

Nu har arbetet kommit igång med inrapportering av lägesbilder från en mängd olika aktörer i samhället. Dessa rapporterar in stort som smått via ett enkelt och användarvänligt inrapporteringsverktyg. I den senaste rapporten hittas allt från brinnande bilar i Ljusne till kvarlämnade ölburkar i stadsbiblioteket - överlag visar inrapporteringen att perioden varit lugn.

Med dessa rapporter skapas en gemensam lägesbild som sedan analyseras och utgör bedömningsgrund för aktiviteter. Ambitionen är det ska gå snabbt att sätta samman operativa arbetsgrupper.

Dessa lägesrapporter kommer regelbundet att publiceras på kommunwebben.

Se mer: Lägesrapport Söderhamn perioden 211214-220124 Pdf, 48.3 kB.

Senast uppdaterad: 14 februari 2022