Vill du veta mer om demenssjukdomar? -välkommen på informtionsträffar i maj

Bild

Har du funderingar kring demenssjukdom, bemötande, olika insatser och anhörigstöd?
Är du orolig över någon eller dig själv? Vill du ha information om hur kommunens demensteamet arbetar? Välkommen på informationsträffar under maj!

Information om demens

Under fyra måndagar i maj bjuder vi in till informationsträffar på Väntjänstens café, Skolhusgatan 4 i Söderhamn. Träffarna är kostnadsfria och du behöver inte anmäla dig innan.

9 maj

10.00 -12-00 eller 18.00 - 20.00
De vanligaste demenssjukdomarna, behandling och fysisk aktivitet.

16 maj

10.00 -12-00 eller 18.00 - 20.00
Tips och råd om bemötande, vardagsmiljö och hjälpmedel.

23 maj

10.00 -12-00 eller 18.00 - 20.00
Kommunens anhörigstöd; en anhörig berättar om sina erfarenheter.

30 maj

10.00 -12-00 eller 18.00 - 20.00
Vikten av god munhälsa; kommunens hjälp och stöd.

Välkommen!

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 8 april 2022