Demens

Söderhamns kommun erbjuder flera olika insatser för att hjälpa dig som har en demenssjukdom. Vi kan även stötta dig som är anhörig eller vårdar en närstående med demenssjukdom.

Vi hjälper dig i ett tidigt skede

Funderar du på om du eller någon anhörig börjar få demens? Har du eller en människa nära dig fått en demensdiagnos? Du står inte ensam!

Det är viktigt att få hjälp i ett tidigt skede. Du är varmt välkommen att bolla frågor och funderingar med kommunens demenssjuksköterska.

Demenssjuksköterska kan ge råd och stöd, etablera kontakt med primär­vården om det behövs en diagnos, och visa vilka insatser kommunen kan erbjuda dig och dina anhöriga.

Genom tidiga insatser kan vi

  • hitta åtgärder som underlättar vardagen
  • arbeta förebyggande så att det inte behöver uppstå akuta situationer
  • kanske göra det möjligt för dig att bo kvar hemma så länge som möjligt
  • slussa dig till primärvården om det behövs.

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt, beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Vanligen försämras minnet och fömågan att planerna och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga kan påverkas negativt. Oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från närståend

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022
Omsorg och stöd