Nu utvecklar vi centrala Söderhamn - stor trafikpåverkan

Visionsbild av den nya torgytan vid strykjärnsparken, med utsikt mot restaurangen Eat and Meet

Visualisering av den nya torgytan i anslutning till Strykjärnsparken. Nuvarande restaurang Eat & Meet i bakgrunden.

I början av maj går startskottet för att utveckla Söderhamns centrum - ett arbete som kommer att pågå etappvis under de närmaste två åren. Utvecklingsarbetet kommer på olika sätt påverka trafiksituationen i centrala Söderhamn en tid framåt.

I etapp 1 av centrumutvecklingen väntar bland annat:

  • Enkelriktad gata med bågsatt småsten (Norra hamngatan)
  • Nya trädplanteringar
  • Breddat gångstråk utmed ån
  • Brygga/däck i Söderhamnsån blir plats för umgänge och vila
  • Torgområdet i östra delen av Strykjärnsparken förses med markvärme via
    fjärrvärmeanslutning (returvärme).

Läs mer om centrumutvecklingen

Förutom arbeten kopplat till centrumutvecklingsprojektet kommer Söderhamn Nära i delvis samma område byta ut byta ut vatten- och avloppsledningar, elkablar och fiber - en uppgradering för framtiden.

Från och med vecka 17 och en tid framåt kommer trafiksituationen att påverkas på flera olika sätt.

Mer information löpande

Mer detaljer gällande centrumutveckling och trafikpåverkan kommer att informeras om på flera olika sätt.
Att ta sig fram i Söderhamn centrum kommer att upplevas som krångligt under en tid - men det blir ett fantastiskt lyft för vår stad när allt är klar!

Senast uppdaterad: 22 april 2022

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn