Centrumplanens etapp 1 – så går arbetet vidare

Arbetet med att rusta upp Söderhamns centrum pågår för fullt. Nu väntar ett par förändringar i tidplanen.

I Söderhamns centrum pågår just nu en renovering som kommer att ge en mer modern stad med fler mötesplatser. Tidplanen kommer att förändras något, läs mer om hur arbetet fortlöper.

Statusuppdatering Centrumplanen:

  • Arbetet med torgytan nedanför Eat & Meets uteservering pausas och byggs klar i höst med start i september. Det betyder att sommaren blir lugnare i parkytan, utan byggarbete på platsen. Delen närmast Eat & Meet blir däremot klar enligt plan till 23 juni och uteserveringen kan användas.
  • Norra Hamngatan stängs av från 8 augusti i stället för 22 augusti som i ursprungsplanen. Entreprenören ser till att det är öppet på Norra Hamngatan fredag kväll till måndag morgon på de helger som berörs innan den 22 augusti. Anledningen till detta är att nödvändig pålning flyttas för att minimera påverkan under midsommarveckan.

Vi hoppas på överseende med förändringen. Fortsätt besöka våra lokala handlare och restauranger och ha en fin sommar i Söderhamn!

Läs mer: Centrumplanen etapp 1 och 2

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022