Civilministern besökte Söderhamn – social dumpning och trygghet på agendan

Oppositionsrådet Alexandra Gard (S) och kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C) tog emot civilministern Ida Karkiainen (S) i Rådhuset.

Civilminister Ida Kariainen (S) besökte Söderhamn och fick en bild av våra lokala utmaningar med social dumpning och att skapa en tryggare kommun.

Det var i mars 2021 som Söderhamn senaste besöktes av en svensk civilminister. Då var det Lena Micko som på länk diskuterade bland annat social dumpning med Söderhamns kommun. Samma ämne var på agendan när nuvarande civilminister Ida Karkiainen (S) gjorde en snabbvisit till Rådhuset.

Social dumpning är något som fortfarande pågår och snarast har ökat de senaste åren, berättade Per-Olof Ståhl (C), ordförande för arbetsmarknads- och socialnämnden. Samtidigt finns fortfarande inga effektiva verktyg för att handskas med de utmaningar som följer.

Utmaning för flera kommuner

Problemet finns på flera håll i landet och därför tillsatte regeringen nyligen en utredning, som är en fortsättning på länsstyrelsernas pågående uppdrag att skapa samverkan mellan kommuner och redovisa insatser på området. Utredningen kommer att visa om det behövs lagändringar.

Civilministern antecknade och tog med sig Söderhamns frågor och utmaningar vidare.

- Det är alltid bra med konkreta exempel och beskrivningar. Det bidrar till att få till bättre lagstiftning runt social dumpning, sa civilminister Ida Karkiainen (S) efter diskussionen med politiker och tjänstepersoner i Söderhamns Rådhus.

Ljus på trygghetsarbetet

Civilministern hann också få med sig hur Söderhamns kommuns satsning på trygghetsarbete utformats, med regelbundna lokala lägesrapporter från myndigheter, näringsliv och civilsamhälle som en grundläggande del.

Läs också: Kraftsamling för trygghet med lokala lägesbilder

Läs också: Viktiga frågor på bordet när civilministern gjorde digitalt besök

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022