Utveckling av Norra staden – välkommen att tycka till vid samrådsträffar

Välkommen att bidra till utvecklingen av Norra staden. Bland annat kan du tycka till vid tre samrådsmöten under hösten.

Norra staden utvecklas! En första version av planprogrammet är färdigt och nu behöver vi inspel från dig - ta chansen att höra mer om programmet, ställa frågor eller tycka till.

Alla är välkomna att tycka till om utvecklingen av Norra staden - barn och vuxna, företag, fastighetsägare, föreningar och andra organisationer som påverkas av förslaget till planprogram.

Samrådsträffar Norra staden

Söderhamns kommun välkomnar till samrådsträffar vid tre tillfällen:

  • 29:e september, kl 15-17, Norrberget 229 (Norrbergsgården)
  • 5:e oktober, kl 15-17, Södra Järnvägsgatan 7 (CFL)
  • 12:e oktober, kl 15-17, kvarterslokal Flintlåsgränd/Snapplåsgränd (kvarteret Skytten)

Välkommen eller sprid ordet

Senaste datum att tycka till är 13:e november, därefter bearbetas synpunkterna och en ny version av planprogrammet arbetas fram.

Välkommen eller sprid ordet – vi ses på samrådsträff!

Läs mer: Utveckling av Norra staden – Söderhamns kommun

Norra staden, som nu utvecklas, är det område som markerats på kartan.

Senast uppdaterad: 23 september 2022