Samråd om Norra staden – medborgarnas idéer samlas in

Samhällsplaneraren Sara Eby Palm i samspråk med medborgare om planprogram för Norra staden. Välkommen med dina inspel!

Som ett led i att utveckla Norra staden ordnar Söderhamn kommun olika forum för samråd, senast på CFL där ytterligare idéer lades till de som redan kommit in. Välkommen tycka till om förslaget till planprogram senast 13 november!

Efter genomförda dialogtillfällen där det kommit in en del av idéer och synpunkter, kom det in några fler då Sara Eby Palm, samhällsplanerare i Söderhamns kommun, fanns på CFL för att fånga i det medborgarna framförde om förslaget till planprogram.

De inkomna idéerna och synpunkterna sorteras in under kategorierna

 • Odling
 • Skick
 • Grönskruktur
 • Barn
 • Användning och innehåll
 • Mötesplatser
 • Vägnät, trafik, infrastruktur
 • Klimat, klimatanpassning, hållbarhet
 • Bostäder
 • Övrigt och samhälle

Läs mer: Planprogram för utveckling av Norra staden Länk till annan webbplats.

Diskussioner med boende

Några av de intresserade som kom till CFL är boende i närheten av Norra staden. De kom med funderingar om nuläget och vad som händer framåt. Att något positivt behöver hända på området, är de överens om. Gärna en snygg och rejäl gallring i Kilsmyraskogen. Byggande skulle vara intressant och det skulle kunna bli riktigt positivt.

- En del vill lyssna, i dag har vi diskussioner. Allt är välkommet, vi tar emot med öppna armar. Det ska vara en demokratisk och transparent process, säger Sara Eby Palm.

Sara Eby Palm vill ha in ännu fler inspel inför framtagande av ett planprogram för Norra staden.

Frukostmöte om Norra staden

Nästa tillfälle att tycka till om planarbetet i Norra staden är ett frukostmöte med företagare.

Plats: Stationshuset.
Tid: 9 november, kl 07.30.

Både samhällsplanering och Näringslivsenheten finns på plats, välkommen då – eller tipsa vidare!

Kontakt Norra staden

Du kan även tycka till genom:

 • E-post till: samhallsplaneringsenheten@soderhamn.se
 • Brev till: Sara Eby Palm (STS), Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn
 • Ringa handläggaren under kontorstid, telefon 0270-751 99
Senast uppdaterad: 10 oktober 2022