Trygghetsvandring i centrum

I december genomfördes en trygghetsvandring i Söderhamns centrum. Vandringen genomfördes på initiativ av kommunens Brottsförebyggande råd tillsammans med Polisen, fastighetsägare, Handel Söderhamn och representanter från den politiska organisationen i Söderhamns kommun.

Syftet med trygghetsvandringen var att identifiera otrygga miljöer för att kunna åtgärda dessa. Deltagarna i vandringen konstaterade bland annat att miljön på gågatan och i Strykjärnsparken blivit bättre genom de åtgärder som vidtogs efter Trygghetsvandringen 2019. Parken är öppnare och belysningen förbättrad ned mot årummet.

Behov av åtgärder framåt identifierades också. I Faxeparken behövs bättre belysning och arbete i form av röjning av buskar och åtgärder av den gamla offentliga toaletten var exempel på sådant som bör åtgärdas.

Resultatet av trygghetsvandringen kommer nu att bearbetas av Brottsförebyggande rådet.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 3 januari 2023