Centrumplanen: etapp 2 inleds med kajrenovering vid Gurkparken

Hans Uddén är Söderhamns kommuns byggprojektledare för etapp 2 av Centrumplanen. I bakgrunden syns den avstängda Gurkparken som kommer att få ett lyft med kajrenovering och nytt utseende.

Utvecklingen av Söderhamns centrum fortsätter med etapp 2 av Centrumplanen. Först väntar kajrenovering mellan Järnbron och Hamnbron.

Direkt i inledningen på 2023 rullar ansiktslyftet av centrala Söderhamn vidare med starten av etapp 2 av Centrumplanen. Arbetet som både syns och hörs i och omkring Gurkparken genomförs av entreprenören DBOB AB och handlar i detta skede om renovering av den norra sidan av kajen. Ett arbete som både syns och hörs under projektets gång med bland annat rivning, markarbeten, ledningsarbeten och pålning.

Inledningsvis tas en del träd bort närmast ån, för att möjliggöra kajrenoveringen. Nya träd planteras senare i området.

Räkna med att det blir fint men också att det kan bli ljudpåverkan i närheten av Gurkparken.

Avstängningar som påverkar

Med arbetet följer också en del avstängningar:

  • dels av själva Gurkparken och årummet bort mot Sibylla
  • dels av gångbron till och från Köpmantorget där skyltar visar på alternativ väg.

Vänligen respektera stängsling och skyltning och ha tålamod med viss byggtrafik i området under projektets gång.

Läs mer: Centrumplan förverkligas i etapper

Centrumplanen är Söderhamns kommuns plan för att göra centrala Söderhamn tryggare, mer modernt och med fler mötesplatser. Etapp 2 märks av med start i januari 2023 och där ingår kajrenovering och upprustning av Gurkparken.

Senast uppdaterad: 10 januari 2023