Så samverkar kommun och polis - trygghetsarbete i fokus på pressträff

Kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C) och Karl von Krusenstjerna, lokalpolisområdeschef i Hälsingland.

Kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C) och Karl von Krusenstjerna, lokalpolisområdeschef i Hälsingland, berättar för lokala medier hur trygghetsarbetet samordnas i kommunen. Samverkan mellan kommun och polis är väl fungerande och etablerat.

Det finns utmaningar för att skapa större trygghet i Söderhamn. Men det finns också ett brett, förebyggande trygghetsarbete som gör Söderhamn väl rustat inför den nya lagen som ger kommuner större ansvar för trygghetsfrågor.

Söderhamns kommun tillsammans med polisen bjöd in till pressträff om trygghetsarbetet som pågår brett runt om i kommunen. Där finns både kommun och polis med i samverkan med andra.

- Det känns angeläget att berätta om det förebyggande arbetet som vi gör i samarbete med polisen med anledning av de tragiska händelserna den senaste tiden, säger kommuntyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C).

Lokal lägesbild

Enstaka händelser skapar förstås otrygghet och oro men ses som isolerade. För att skaffa en heltäckande lägesbild samlas därför en stor mängd information in varje månad till en gemensam lägesbild för Söderhamns kommun. Allt enligt en etablerad arbetsmodell som tagits fram av Brottsförebyggande rådet.

Lägesbilden presenteras varje månad på soderhamn.se:
Trygghetsarbete i Söderhamns kommun

- Lägesbilderna visar att de här händelserna är inte speglar hur läget är i Söderhamn i stort. Det som hänt gör oss nedslagna men vi fortsätter att jobba i en helt annan riktning. Det är viktigt att signalera att det inte finns anledning att känna sig otrygg. Samtidigt känner människor som de känner och det är en nöt att knäcka, vi vill ju att folk ska känna sig trygga, säger John-Erik Jansson.

Skylt övervakningskamera gågatan

Övervakningskamera på Köpmangatan. Ett exempel på konkreta åtgärder för ökad trygghet i Söderhamn.

Bra samverkan mellan kommun och polis

Ett fungerande samarbete med polisen är en viktig del i trygghetsarbetet och det är väl inarbetat sedan några år.

- Jag delar John-Eriks bild av tryggheten i Söderhamn. Vi har ett gott samarbete och det strukturerade och systematiska trygghetsarbetet är bra och fungerar, säger Karl von Krusenstjerna, lokalpolisområdeschef i Hälsingland.

Den inarbetade samverkan mellan kommun, polis och en rad andra aktörer gör att Söderhamns kommun står väl rustat när en ny lag börjar gälla från sommaren 2023. Enligt den ska kommuner ta större ansvar i trygghetsfrågor gällande:

  • Lägesbild och åtgärdsplan – skapa en bild av läget för att snabbt sätta in konkreta åtgärder vid behov
  • Samordning av det brottsförebyggande arbetet – ansvara för samordningen av det brottsförebyggande arbetet
  • Samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor - samordna och stödja genomförandet av trygghetsarbetet, vara kommunens kontakt med externa aktörer och bidra till att sprida information om det brottsförebyggande arbetet.
  • Ledning av trygghetsarbetet - kommunstyrelsen, eller den nämnd som kommunfullmäktige beslutar, ansvarar för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete och att rapportera om det till kommunfullmäktige.

- Så jobbar vi redan i dag och det känns bra. Det här är ett arbete som måste göras gemensamt. Det är samverkan i vardagen som gör att vi blir starka, säger John-Erik Jansson.

John-Eriks Jansson intervjuas

Kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson är angelägen om medborgarna får en rättvisande bild av trygghetsläget i Söderhamn.

Gemensamma krafter mot utmaningar

Visst finns utmaningar. Främst när det gäller våld i nära relation samt droganvändning, enligt Karl von Krusenstjerna. För det senare märks en allmän liberalisering i synen på droger och en ökad användning av drogen 3-CMC, kallad kristall.

- Den problematiken är inte specifik för Söderhamn utan syns i hela Hälsingland. Här är det viktigt att samverka mellan polis, kommun, skolor och idrottsföreningar. Och det gör vi i våra samverkansforum. Utan det arbete som görs är jag övertygad om att det skulle se sämre ut, säger Hälsinglands lokalpolisområdeschef.

Senast uppdaterad: 10 maj 2024