Söderhamns kommun klättrar i barometer för suicidarbete – förbättringar pågår

Från 6 till 10 poäng i Suicide Zeros kommunbarometer. Söderhamns kommuns arbete för att motverka suicid ger resultat och vi jobbar på för att bli bättre.

Suicide Zero, en ideell organisation som arbetar för att minska antalet självmord, tar fram en årlig barometer som mäter hur bra kommuner är på att arbeta för att förebygga självmord. I den färska barometern får Söderhamns kommun 10 poäng (max 27) vilket ger en plats på gula skalan, det vill säga i kategorin kommuner som anses ha ett arbete på flera viktiga områden men som också behöver utveckla rutiner och insatser.

Läs mer: Suicide Zeros kommunbarometer - rapport 2023 (PDF) Länk till annan webbplats.

Pågående och planerat arbete

Det senare pågår också. I den förra barometern fick Söderhamns kommun 6 poäng och klättringen är ett tecken på att det gjorda och pågående arbetet ger resultat.

Till exempel:

  • Utbildning för medarbetare om suicid - påbörjat och fortsätter.
  • En handlingsplan om suicid har arbetats fram och klubbats. För bättre handlingsberedskap inom alla interna verksamheter.
  • Inventering om organisationens kunskap om suicid. En enkät om suicidprevention som vänder sig till alla medarbetare och förtroendevalda är på gång.
  • Temadagar om suicid genomfördes 2022 och får en fortsättning 2023.
  • Påbörjad samverkan mellan kommun, hälsocentraler (region och privat), öppen psykiatri- och missbruksmottagning.

Läs mer: Söderhamns kommun förbättrar arbetet för att förebygga självmord
Läs mer: Temadagar om psykisk hälsa

Frågor, kontakta

Anna-Karin Eklund
Folkhälsostrateg, Söderhamns kommun
Telefon: 073-274 56 94
E-post: anna-karin.eklund@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 15 mars 2023