Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 28 mars

Centrumutveckling, renovering av kaj.

Arbetet med kajrenovering fortgår måndag 27 mars 2023.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport!

Vad sker nu i projektet?

Fortsatt arbete med kajen, bland annat schaktning, dragstag och spont.

Går det enligt planen?
Ja, det flyter på som planerat.

Vilken påverkan har det som görs?
Inget större, som tidigare. En del båtplatser (12 st) på södra sidan ån utgår under 2023, de som har platserna har kontaktats och erbjuds temporära platser i närheten, på norra sidan av kajen.

Vad sker härnäst och när?
Nu pågår planering för upprustning av området väster om Järnbron (från Eat&Meet och närmast österut). Det arbetet kommer att starta vecka 15 och kommer att ske i delar. Bland annat kommer ny vägbeläggning i form av betongsten och smågatsten, omgjorda parkeringsytor, uppfräschad strandpromenad, laddstolpar.

Under detta arbete stängs p-ytan söder om Norra Hamngatan av. Norra Hamngatan kommer på olika sätt att ledas om inom området för att i största mån behålla framkomlighet under arbetets gång. Under några dagar kommer vägen att stängas av helt, preliminärt v 21. Gångtrafik påverkas inte mer än att det blir lite stökigt på platsen, detsamma gäller för boende i fastigheten.

Tips på p-platser under tiden: vid Storbommarna samt vid gamla stationshuset.

Se fler lägesbilder

Följ arbetets gång via tidigare lägesbilder från Centrumplanens genomförande:
Centrumplanen förvekligas i etapper Länk till annan webbplats.

Tillfälliga parkeringsplatser

Under byggperioden påverkas vissa p-platser och nya tillkommer som kompensation. Utnyttja gärna de tillfälliga p-platserna och fortsätt handla lokalt och centralt!

Läs mer: Tillfälliga parkeringsplatser Söderhamn Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2023