Nu är bygget igång för nytt LSS-boende i Östanbo

Tre personer i varselkläder.

Marjo Myllykoski (M), ordförande i nämnden för samhällsservice, Per Dahlstrand, byggprojektledare i Söderhamns kommun och Anders Ramstrand (KD), ordförande i nämnden för välfärd, gläds åt att bygget av ett nytt LSS-boende i Östanbo nu dragit i gång.

Nu är bygget av ett LSS-boende i Östanbo igång. Fem lägenheter som ska ge både förbättrat boende och en bra arbetsplats för personalen.

I solsken och kyliga vindar far maskiner runt på tomten i Östanbo, Sandarne. Markarbetena är i full gång inför byggande av ett LSS-boende. Än så länge tycks det långt till att fem personer ska flytta in här våren 2024, men ritningarna visar att det blir ett bygge värt att vänta på. En huskropp med fyra lägenheter sätts ihop med en befintlig lägenhet som flyttas från Tallmossen i Mohed.

Tanken med det nya LSS-boendet är att ge de boende förbättrad vård och omsorg och samtidigt skapa bättre miljö för personalen.

- Det är jättekul att det är i gång. Vi har tittat på det länge för behovet är stort och vi har anpassat det så mycket som möjligt efter de behov vi har analyserat fram. Här blir bättre vård och större gemenskap, säger Anders Ramstrand (KD), ordförande i nämnden för välfärd.

Det nya LSS-boendet har planerats länge och ska i möjligaste mån tillgodose de behov som analyserats fram. Fem lägenheter ingår i huset som också får sedumtak och solceller.

Bra placering av boende

Byggprojektet kostar kommunen 24,6 miljoner. Det inkluderar bland annat sedumtak och solceller. Arbetet utförs av totalentreprenören ByggBengt och kommer inte att påverka närboende mer än att det blir lite höga ljud nu i början.

- Det kommer att bli jättefint och det är roligt att det byggs Östanbo. Det är viktigt för samhällsutvecklingen att det planeras också utanför centrala staden och det skapas arbetsplatser, säger Marjo Myllykoski (M), ordförande i nämnden för samhällsservice.

Läs mer: Projekt samhällsutveckling Söderhamns kommun

Läs mer: Pågående och planerade byggprojekt Söderhamns kommun

Senast uppdaterad: 5 maj 2023