Smågatsten läggs på Norra hamngatan - stängs av kväll/natt för att minimera påverkan

Norra hamngatan beläggs med smågatsten och då behöver vägen att stängas av kort mellan 29/5 kl. 19.00 och 30/5 kl. 10.00. Avstängningen sker kväll/natt för att minimera påverkan.

Nu ska hela Norra hamngatan läggas med smågatsten. Det innebär att vägen stängs av under kväll/natt mellan 29 maj och 30 maj för att minimera påverkan och störning.

Arbetet med Centrumplanens etapp 2 går vidare. I området väster om Järnbron (baksidan av Kapp Ahl) har arbetet pågått en tid med framkomlighet trots buller och stök. Någon dags avstängning av Norra hamngatan har också funnits med i beräkningen då området ska byggas i hop med smågatsten.
Men det kan nu undvikas då vägen kommer att stängas av vid ett tillfälle, under en kväll/natt.

Förhoppningen är att det har minst påverkan på handel, boende och medborgare.

Området som stängs av för fordonstrafik är Norra Hamngatan från Källgatan till Järnbron, mellan den 29 maj kl. 19.00 och 30 maj kl. 10.00 (eller tidigare om arbetet blir klart).

Informationsskylt om denna avstängning sätts upp vid infarten från Källgatan.

Mindre varubilar kan komma in

Varutransporter in till området vid Strykjärnsparken under avstängningen blir insläppt, men måste då ta samma väg ut som in.

Vi hoppas på överseende med stöket.

Läs mer: Centrumplanen förverkligas i etapper

Frågor, kontakta:

Hans Uddén, byggprojektledare
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post:
hans.udden@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 24 maj 2023