Beläggningsarbeten på centrala vägar rullar på mot slutspurt

asfaltläggning på gata.

Växelgatan får ny asfalt.

Den som kör genom centrala delarna av i Söderhamns kan inte ha undgått att flera vältrafikerade vägar får nya beläggning. Tack för visad hänsyn - nu går arbetet in i slutspurten!

Beläggningsarbetena för att höja standarden på några centrala vägar i Söderhamn rullar på. Arbetet startade i april med fräsning av gamla ytor och nu i början av juli ligger ny asfalt på Granvägen. Asfaltering är i gång även på Växelgatan och Norralagatan, därefter väntar även Trädgårdsgatan, som inte fanns med i den ursprungliga planen men som kommer att åtgärdas då behovet är stort.

- Vi gör även den nu, den är i dåligt skick och klarar nog inte en vinter till, säger Andreas Forsberg, samordnare i Söderhamns kommuns Sektor samhällsservice.

Klart vecka 28

Beläggningsarbetena bekostas av de 70 miljoner kronor som Söderhamns kommun har anslagit till beläggningsarbeten och byte av brunnar (Söderhamns Nära bekostar sina), ombyggnad av refuger och fräsarbeten.

Läs mer: Beläggningsarbeten under 2023

Planen är att alla inkluderade vägar ska vara klara vecka 28 och att det därefter blir arbete med sidoytor och målning.

Sedan starten har det varit viss påverkan på trafiken, här har trafikanterna visat fin hänsyn till personal och skyltning och haft tålamod med tillfälligt stöket. Tack för det!

man vid gata

Andreas Forsberg, samordnare i Söderhamns kommuns Sektor samhällsservice, vid Granvägen som fått ny beläggning.

Senast uppdaterad: 3 juli 2023