Välbesökt workshop på Verkstäderna - brett brottsförebyggande arbete

Man pratar inför grupp.

Mats Pettersson, Fältare i Söderhamns kommun, agerar samtalsledare i ämnet för sin grupp i workshopen: hur kan vi förbättra barnens hem- och fritidsmiljö?

Brottförebyggande på bred front med både workshop och verkstad. Verksamheter från Söderhamns kommun, tillsammans med representanter från både politiken, myndigheter, föreningsliv och civilsamhället siktade framåt för att skapa jämlika förutsättningar för barn och unga.

Under en förmiddag på Verkstäderna utgick ett 50-tal deltagare från områden som ringades in i en workshop i våras och utifrån formuleringen ”att förbättra förutsättningarna för barn och unga” i ett lokalt perspektiv.

En unik satsning även nationellt sett, säger kommunens trygghetssamordnare Lenas Wetterlind.

- Det här är en satsning som ger eko, en mobilisering som är unik och som inte får misslyckas. Vi ska ta hand om vad vi kommer fram till och vi ska inte tappa initiativet. Vi ska komma fram till handlingsplaner om vad vi kan göra på kort sikt och också sånt som vi kan titta på långsiktigt, säger Lena Wetterlind.

Kvinna sätter upp post it-lapp. 

Malin Thurfjell, verksamhetschef i sektor Samhällsservice, rangordnar idéer.

Massor av idéer

Från att låta idéerna surra ut som bin från en kupa, till att rangordna idéerna och sedan teckna ned vad som ska göras, av vem, när och sedan plan för uppföljning. Arbetet i olika grupper innehöll många tankar och mycket vilja till förbättring inom sju områden – hur kan vi:

  1. Förbättra barnens hem- och fritidsmiljö?
  2. Förbättra arbetssätt och samverkan?
  3. Förbättra skolresultaten?
  4. Skapa delaktighet och inkludering?
  5. Skapa meningsfull sysselsättning?
  6. Förbättra den psykiska hälsan?
  7. Skapa likvärdiga förutsättningar?

Post it-lappar sattes upp på väggarna, idéer flög.

- Jättebra att vi kommer hit i dag från så många håll. Att civilsamhället också är med tror jag är viktigt, de är ju ute bland medborgarna de tider kommunala verksamheter har stängt, säger Malin Thurfjell, verksamhetschef i sektor Samhällsservice i Söderhamns kommun.

Man redovisar inför grupp.

Oskar Skarin, pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan i Söderhamn (till höger) hoppas att worskshopen och alla idéer ska resultera i handling. Kommunens verksamhetsutvecklare Robert Blank, till vänster, assisterar.

Konkreta planer

I slutet av workshopen redovisades vad arbetsgrupperna kommit fram till, vad som ska bli att bli konkreta insatser för att på sikt förebygga brottslighet och skapa bättre förutsättningar för alla.

En som redovisade idéer om förbättrade arbetssätt och samverkan var Oskar Skarin, pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan i Söderhamn.

- Jättekul att de här görs, jag blev jätteinspirerad av workshopen i våras. Hoppas nu verkligen att det här omvandlas till praktisk handling, säger Oskar Skarin.

Läs mer: Trygghetsarbete Söderhamns kommun

Post it-lappar

Väggarna pryddes av post it-lappar, idéer varav en del som ska bli konkret handling framgent.

Senast uppdaterad: 22 september 2023