Viktiga frågor på bordet när landshövdingen kom på besök

Per Bill, tvåa från vänster, får information om centrumomvandlingen av projektledaren Hans Uddén, till vänster, kommundirektören Patrik Jakobsson och kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C), längst till höger.

Per Bill, landshövding i Gävleborg, besökte Söderhamn och fick en lägeskoll i pågående samverkan och lokal spaning i aktuella lokala frågor.

Söderhamns kommun välkomnade landshövdingen Per Bill till gamla stationshuset och med ett program som innehöll frågor med lokal fokus, liksom områden där samverkan redan pågår och är en viktig del.

Programmet:

  • organiserad brottslighet och arbetet mot narkotika
  • tillväxt och etableringar
  • civilt försvar, kris och krig

Områden där länsstyrelsen är en viktig spelare och samarbetspartner med kommunerna.

- Ett bra tillfälle att berätta om hur länsstyrelsen riktar prioriteringar kommande året och samtidigt lyssna på kommunens övergripande prioriteringar. I vissa frågor samverkar vi ju sedan lång tid tillbaka och ibland kan det vara bra att titta på de sakerna även på ledningsnivå, säger Per Bill.

Fem personer vid mötesbord.

Söderhamns kommun redogjorde hur landet ligger lokalt inom flera viktiga områden då Per Bill kom på besök. Bland annat berättade Lena Wetterlind om det brottsförebyggande arbetet.

Dessutom tog kommunens representanter med sig landshövdingen på en promenad på kajkanten längs Södra hamngatan för att visa det spännande området inte hamnen samt det som pågår i centrumomvandlingen i etapp 2.

- Besöket är viktigt för kännedom om vad som sker inom olika områden. Vi har bra samverkan med länsstyrelsen i olika processer och det är viktigt att vi vet vad som händer, säger kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C).

Läs mer: Centrumplan förverkligas i etapper

Hans Uddén, byggprojektledare och Henrik Olsson, chef i sektor Samhällsservice, visar inre hamnen för Per Bill.

Senast uppdaterad: 26 september 2023