Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 2 oktober

Markarbeten i Gurkparken. Närmast en trappa som leder ned från Norralagatan.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport.

Vad sker nu i projektet?

Kajen: Gjutningar pågår. Två gjutningar görs denna vecka därefter återstår en sedan är nya kajkanten klar. Vartefter den blir färdig görs återfyllning för gångstråk närmast kajen.

Väster om järnbron: Stålkanter och stenfriser sätts på plats, mycket blir klart inom ett par veckor.

Västra parkgatan: Planteringar på gång.

Neptunus (skulptur) flyttas från Strykjärnsparken till sin nya placering i grönområdet väster om Gurkparken.

Går det enligt planen?

Ja, det flyter på som planerat.

Vilken påverkan har det som görs?

Inget större, som tidigare.

Vad sker härnäst och när?

Gjutning görs klar. Då går det också att ta bort en del av de baracker som står uppställda öster om Sibylla och påbörja arbetet med väg och markyta där.

Bron som lagts på plats ska få asfalt.

Markarbeten i allmänhet i Gurkparken, med gräs- och grusytor, bland annat boulebanor.

Projektledare: Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 9 oktober 2023